_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

Langtransport

Vi har i dag 11 biler som går i langtransport i Norden og påtar oss de fleste typer oppdrag.
Vi er spesialister innen farlig avfall, eksplosiver og radioaktiva med nasjonal og internasjonal godkjenning.

Bestill tansport her