_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

 

EE-Avfall

Vi henter EE-avfall og leverer det til godkjente behandlingsanlegg. Vi har vært med helt siden forskrift om EE-avfall ble innført i 1999 og har fått en unik kompetanse og erfaring innen dette området. Bestill henting av EE-avfall her.

Vi transporterer EE-avfallet til godkjente behandlings-anlegg som fjerner miljøfarlige komponenter og sørger for størst mulig grad av gjenvinning.

 

Det er gratis

Børstad Transport er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet helt gratis til oss. Vi garanterer at alle produkter du leverer inn, blir riktig håndtert og miljøsanert.

Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter som kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skader på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og skade fostre.

 

Strenge regler

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Børstad Transport er et godkjent mottak.

Etter at avfallet er levert, transporterer vi det videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall.

Les mer om returordningen på www.renas.no