Børstad-skolen

Vi tilbyr grunnleggende utdanning, etterutdanning og spesialisering av sjåfører.

 

Spesialtransport og håndtering av farlig avfall krever riktig kompetanse og nødvendige sertifikater. Ved Børstad-skolen gir vi våre egne og andre sjåfører grunnleggende utdanning, etter-utdanning og spesialisering.

Vi har spesialkompetanse som vi ønsker å dele med andre i bransjen. Derfor holder vi regelmessige ADR-kurs (transport av farlig gods) for sjåfører og avsenderkurs for onshore- og offshore-virksomheter.

Vi tilbyr også ulike konsulenttjenester og leier ut sikkerhetsrådgivere, innenfor blant annet avfallshåndtering , risikoanalyser og avfallsplaner.
Vi har godkjente instruktører fra DGM som kurser våre medarbeidere innen miljøtransport. I tillegg arrangerer vi kurs for andre bedrifter. Våre kursledere er sertifiserte for å godkjenne sikkerhetsrådgivere etter endt kurs.