transport.jpg

Fôrtransport

Børstads Transport er hoved-transportør for Felleskjøpet i Midt-Norge. Vi har 21 vogntog i fast oppdrag for Felleskjøpet. I tillegg har vi biler i reserveberedskap for å sikre optimal levering av fôr til Felleskjøpets kunder. Vi henter også korn med våre biler med kornsug.

Har du behov for transport? Ring vår korntelefon 480 82 432 eller 480 82 473