_RUA1558_web_1920x727.jpg

Villatank

Har du en nedgravd oljetank? Be om gratis befaring og tilbud.


Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge. Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde tanker tømmes og graves opp. Les mer her.    

 

Hva sier regelverket?

Forskriften om nedgravde oljetanker sier bl.a. følgende:

 

  • Ståltanker over 3200 liter skal kontrolleres første gang etter 15 år. Deretter skal det gjennomføres en periodisk tilstandskontroll hvert 5. år
  • Glassfiberarmerte tanker (GUP-tank) over 3200 liter skal trykk-testes etter 2 år. 
  • Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanken kan for eksempel fylles med skum.

 

Rengjøring av tank

Vi er sertifiserte spesialister på kontroll og rensing av oljetanker.

 

Børstad tilbyr:

  • Rengjøring og ultralydkontroll av tanken med tilstandsrapport
  • Trykk- og vakum-testing av tankanlegg
  • Påfylling av nøytral gass
  • Opprensing ved drivstofflekkasje
  • Tømming av sandfang og utskillere
  • Tankutleie for provisoriske anlegg
  • Nedskjæring og fjerning av gamle tanker

 

Vi fjerner oljetanken din

Vi håndterer alle typer tanker, fra private tanker for oljefyring til bensin- og dieseltanker. Les mer her

 
Vi jobber primært i Midt-Norge - Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, samt Sogn og Fjordane. For et uforpliktende tilbud, ta kontakt med Karl Peder Bjerve, Tlf: 48 08 24 05, mail: karlp@borstad.no

 

Sikre tanken uten å grave

Gamle tanker kan sikres og nøytraliseres uten at det er nødvendig å grave opp anlegget. Les mer her