kuer som snuser på batteri

Vi henter avfallet og inspiserer tankene

Vi hjelper deg med riktig håndtering av landbruksplast, farlig avfall og inspeksjon av tanker. 

 

Bestill henting her

 

Hva sier loven om avfall fra gården?

Avfall fra landbruk og gårdsdrift er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak. (Forurensningslovens §32). 

De viktigste reglene for gårdsbruk er:

 

1. Landbruksplast skal leveres til gjenvinning 

Dette gjelder bl.a. rundballeplast, PP-sekk, solfangerfolie, fiberduk og hardplast.

 

2. Farlig avfall over 1 kg skal leveres årlig (avfallsforskriften § 11-8)

Virksomheter som som produserer mer en 1.kg farlig avfall i året er pliktig til å levere dette minst 1.gang pr.år. Dette gjelder sprøytemidler, spillolje, batterier, oljefilter osv. 

 

3. Nedgravde fyringsoljetanker skal kontrolleres og/eller fjernes

Det er ikke lenger tillatt å fyre med fossilt brensel/olje. Alternativt kan man fyre med bioolje som vi i Børstad Transport kan levere.

Nedgravde tanker må kontrolleres og sikres/fjernes av sertifiserte kontrollører.

Tanker for drivstoff, ammoniakk m.m. skal kontrolleres av godkjente inspektører. 

 

4.Dristofftanker skal kontrolleres (forurensingsforskriften § 1-5,1-6)

Tanker for drivstoff, amoniakk m.m.skal kontrolleres av godkjente inspektører med jevne mellomrom. Dette gjelder både nedgravde og overgrunnstanker, som et tiltak for å motvirke fare for forurensing fra oljetanker.

 

kjemikalier

Du trenger ikke levere selv, vi henter og bistår med deklarering av avfallet. 

 

Bestill henting her

 

Hva må gjøres med plasten før henting? 

Resirkulering av plast er særlig viktig fordi plastproduksjon er ressurskrevende. Det krever to kilo olje for å produsere ett kilo plast. Innsamlet plast er en verdifull ressurs som må klargjøres før gjenvinning: 

 

  • Plasten skal være ristet ren og tømt for fuktighet. Ikke tilgriset av for-rester, matrester eller annet avfall.
  • Hvit landbruksfolie skal holdes adskilt fra annen folie.
  • Farget folie, folie med farget trykk og PP-sekk kan leveres samlet.
  • PP-sekk kan stappes «sekk–i-sekk». 
  • Pressnett er restavfall, og holdes adskilt fra all annen folie. 

 

Hva er farlig avfall?

Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Innleveringsplikten gjelder når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. 

Som farlig avfall regnes bl.a.: Spillolje, batterier, oljefilter, sprøytemidler, kjemiske løsemidler, rester av medisiner og plantevernmidler, kasserte maskiner og kjøretøy, maling, lim og lakk, isolasjon og isolerglassvinduer, bygningsavfall med maling eller impregnering er noen eksempler på farlig avfall. 

oljetank

  

Hva er reglene for tanker? 

Alle tanker som inneholder brannfarlig eller forurensende veske, som drivstoff, ammoniakk m.m. skal inspiseres regelmessig og testes for lekkasjer, eventuelt trykk-testes. Dette må gjøres av godkjente inspektører. 

 

Nedgravde tanker 

Har du en nedgravd tank, f.eks. en gammel oljetank, så skal denne kontrolleres, renses og sikres mot lekkasjer. Børstad Transport er sertifisert for å tømme og rense tanken. Vi kan også plombere tanken med skum for å hindre avrenning eller grave den opp og levere den til godkjent gjenvinning etter rensing.  

 

Riktig avfallshåndtering sikrer dyrevelferd, naturvern og tryggere drift av gården. Vi i Børstad Transport har lang erfaring med og er sertifisert for håndtering av landbruksavfall. 

 

Få ting på stell, sammen med oss i Børstad

 

I samarbeid med   Trøndelag Bondelag