Om Børstad

Børstad Transport har 120 ansatte og 90 biler utstyrt for svært varierte transportoppdrag.

 

Skal det fraktes? Ring oss!

Vi jobber med tradisjonelle transportoppdrag, gjør mange spesialoppdrag og skreddersyr og megler transport etter dine behov. Fra starten med transport av gods, grus, masse og tømmer, har vi etter hvert utvidet repertoaret med tankbiler for frakt av olje og gass, krokbiler til innsamling og transport av farlig avfall, langtransport for frakt av EE-avfall og fôrtransport. 

 

Sertifiseringer

Børstad Transport har alle nødvendige konsesjoner for innsamling og lagring av farlig avfall. Vi er miljø- og kvalitetssertifisert i samsvar med NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9002.

 

Kurs i miljøtransport 

Med vår lange erfaring, blir vi ofte benyttet som samarbeidspartner og rådgiver når avfallsplaner skal legges. Vi har godkjente instruktører for kurs i miljøtransport og arrangerer både interne kurs og kurs for andre bedrifter. Våre instruktører har sertifisering til å godkjenne sikkerhetsrådgivere etter bestått kurs.

 

_RUA1558_web copy.jpg