transport.jpg

Børstads Transport AS er et veldrevet transportselskap med forretningsadresse i Stjørdal. Vi har 125 ansatte og 80 biler. Vi har tankbiler for frakt av olje og gass, krokbiler, nærdistribusjon, langtransport og frakt av fôr og korn. Vi driver med innsamling og transport av farlig avfall og EE-avfall. Vi har eget verkstedanlegg og dekk verksted. 

 

Vi har for tiden følgende ledige stillinger hos Børstad Transport

 

 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

 

Har du spørsmål rundt andre stillinger kontakt lisbeth@borstad.no