_RUA1558_web_1920x727.jpg

Mobile Oljeutskillere

Vi leier ut oljeutskillere tilpasset Bilverksteder og industribedrifter.

SUK-R rektangulær NS 6 med våtvolum oljeutskiller 6,0 kbm.
Integrert sandfang med våtvolum 1,2 kbm.

Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet som tilfredsstiller skjerpede rensekrav fra SFT. (Max. 50 mg/l i reell drift). Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 Class I. Dimensjonert etter NS-EN-858-2. Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Filteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 ”Class 1”. 

Tanken har overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder. Har nødvendig avstivning, samt kanaler i bunn mot gulv.

Utstyrt med to gass-tette lokk.

Bestill oljeutskiller her