_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

Opalsystemet og miljøcontainer/miljøhus

Vi sørger for lukking, merking og godkjent lagring av farlig avfall gjennom Opalsystemet. 

Opalsystemet er et komplett emballasjetilbud for lagring og merking av farlig avfall. Opal reduserer faren for avvik og feilsortering. Systemet sørger for lukking, merking og godkjent lagring av avfallet. Fargekodene bidrar til å få oversikt og orden på arbeidsplassen. Det benyttes standard merking og godkjent emballasje.

Kontakt oss for mer informasjon. 

 

Miljørcontainer / miljøhus

Vi skreddersyr og bygger opp miljøcontainere- / hus etter dine behov.

 

Returplast

Vi samler inn returplas i samarbeid med GPN /grøntpunkt (Se link og logo på nåværende nettside)

 

Landbruksplast

Vi henter rundballeplast og folieplast fra landbruket.