_RUA1558_web_1920x727.jpg

 

Slamsuging

Vi tar oss av alt av tømming, rensing og kontroll av tanker. Våre slamsugere har ansvaret for vedlikehold av Olje- og bensinutskillere i Trøndelagsfylkene og arbeider med alt av tømming av tanker, kummer og sandfang. Vi har i dag fem vognsett som alle er ADR-godkjente (farlig gods) og klare til å ta oppdrag.

Bestill slamsuging her


Våre sjåfører har sertifisering innenfor:

·       Sikkerhetsansvarlig tankrengjører/kontrollør (Rødt tanksertifikat) 

·       Instrumentlære/Gassmålinger/Kjemiske miljøfaktorer/Feltmålinger 

·       Drift og vedlikehold av olje- og bensinutskillere 

·       Kompetanse for utsteding av sertifikat for måling av brannfarlige og helsefarlige gasser i forbindelse med tømming av oljeutskillere, oljetanker og bensintanker