_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

Henting av avfall

Børstad transport var tidlig ute med håndtering av farlig avfall, EE- og IKT-avfall. Vi kan ta hånd om hele prosessen; innsamling, transport, lagring, behandling, videresalg og sluttbehandling. Vi sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk. 

Bestill henting av avfall her.