_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

Elektronisk deklarering

Farlig avfall skal kildesorteres, og det skal alltid fylles ut et elektronisk deklarasjonsskjema. Bedriften skal registreres på avfallsdeklarering.no, ta kontakt med oss, så hjelper vi dere med dette. Du kan gi oss en fullmakt så ordner vi alt det praktiske vedr. deklarering og sikrer at gjeldene regler og forskrifter blir fulgt. For mer informasjon om avfallsdeklarering, se vår innføring i det nye systemet her:

Elektronisk deklarering_guide.pdf
Elektronisk deklarering_web.pptx