transport.jpg

Transport

Vi kjører alt fra eksplosiver og radioaktivt til helt vanlige stykk- og partigods.
Gjennom vårt datterselskap Transportsentralen Stjørdal, megler vi alle typer transportoppdrag i inn- og utland. 
Bestill transport her

Fôrtransport

Børstads Transport er hoved-transportør for Felleskjøpet i Midt-Norge.
Børstads Transport har 21 vogntog i fast oppdrag for Felleskjøpet.
I tillegg har vi biler i reserveberedskap for å sikre optimal levering av fôr til Felleskjøpets kunder.

 

Langtransport

Vi har i dag 15 biler som går i langtransport i Norden og påtar oss alle typer oppdrag.
Vi er spesialister innen spesialavfall, eksplosiver og radioaktivt med nasjonal og internasjonal godkjenning.

 

Lokal Transport

Vi distribuerer stykkgods og samler inn spesialavfall, farlig avfall og EE-avfall.

 

Krantransport

Vi har jobbet med kran siden 1965 og har utstyr og kapasiteter som dekker nær sagt alle behov for krantransport. 

 

Tanktransport

Vi har fire tankbiler for distribusjon av flybensin, diesel og olje og fem vognsett for transport av LPG (propan).

 

Containertransport

Vi har stor kapasitet på transport av containere basert på kroklift og et variert utvalg av containere for lagring og transport av farlig avfall, produksjonsavfall og metaller. Våre biler er av nyere dato og benyttes til transport for Stena, El-retur, RENAS m.fl.