Refusjonsberettiget spillolje

 

Refusjonsordningen gjelder for brukt eller kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre.

I tvilstilfeller bestemmer Miljødirektoratet om ordningen også gjelder for andre typer spillolje.

 

Ordningen gjelder også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av refusjonsolje generert fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

 

Ordningen gjelder ikke for brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske oljer og andre mineraloljer. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere eller for importert spillolje.

 

 

Kvalitetskrav

 

Refusjonsolje skal ha et flammepunkt høyere enn 70 C.

Refusjonsolje skal inneholde mindre enn 500 mg/kg totalt organisk klor.

Refusjonsolje skal inneholde mindre enn 0,6 % totalt svovel.

 

 

Deklarering av refusjonsolje

 

Ved deklarering av refusjonsolje skal avfallskode 7011 og riktig EAL kode brukes, dette for å definere hvilken type refusjonsolje som skal avhendes (eks, motorolje 130205, hydraulikkolje 130113 eller transformatorolje130307). Type olje og opphav for oljen skal også føres i rubrikk for «nærmere beskrivelse» i deklarasjonen.

 

Avfallsbeholder 30 liter

   Avfallsbeholder_30ltr.pngAvfallsbeholder_30ltr_lokk.png

UN godkjente beholdere leveres med lokk, forseglings lim og låsetapper slik at beholderen er lukket når lokket presses på. (kun for risikoavfall)

Varenummer: 5106


Avfallsbeholder 50 liter

Avfallsbeholder_50ltr.pngAvfallsbeholder_50ltr_lokk.png

UN godkjente beholdere leveres med lokk, forseglings lim og låsetapper slik at beholderen er lukket når lokket presses på. (kun for risikoavfall)

Varenummer: 5107


Kanyle boks 2.2 liter og 3,5 liter

Kanyle_boks2_2ltr.pngKanyle_boks3_5ltr.png 

Varenummer: 5108


Avfallsbeholder 30 liter

Avfallsbeholder_30ltr_rød.png   

Beholderne leveres med lokk og låsetapper slik at beholderen er forseglet når lokket presses på. UN godkjent.

Varenummer: 5109


Avfallsbeholder 50 liter

Avfallsbeholder_50ltr_rød.png

Beholderne leveres med lokk og låsetapper slik at beholderen er forseglet når lokket presses på. UN godkjent.

Varenummer: 5110


Transportkasse 55 liter

Transportkasse_50ltr.pngTransportkasse_50ltr_lokk.png

L 600 B 400 H 285

Varenummer: 5111 (på forespørsel)


UN-godkjente kanner 10 liter / 20 liter

  UNgodkjentekanner10l_20l.png

10 L Varenummer: 5141 

20 L Varenummer: 5112


Vermiculite - Absorbent

Vermiculite_Absorbent.png

Varenummer: 5113


Oljebark 50L

Oljebark_50l.png

Varenummer: 5114


Spill Kit / beredskapspakke universal 25 liter

Spillkit_beredskapspakke_univarsal_25l (1).png

Samler opp de fleste kjemikalier som syrer, baser, olje/petroleumsprodukt osv. Pakken inneholder 20 stk absorberende matter, 4 stk lenser på 120 cm og 2 stk avfallsposer med strips. Samler opp totalt 25 L væske.

Varenummer: 5140


IBC container, UN-godkjent

IBCcontainer_UNgodkjent.png

IBC container (ny)

Varenummer: 5116

 

IBC container (brukt)

Varenummer: 5115

 

IBC container rengjort for drivstoff

Varenummer: 5117


Plastfat 220 liter (UN-godkjent)

Plastfat_220l_UNgodkjent.png

Plastfat nytt (på forespørsel)

Varenummer: 5118

 

Plast fat (brukt men rengjort)

Varenummer: 5119


Plastfat 120 / 230 liter med lokk (UN-godkjent)

Plastfat_120_230l_med_lokk_UNgodkjent.png

120 L (på forespørsel)

Varenummer: 5120

230 L (på forespørsel)

Varenummer: 5121 


Stålfat 200L (UN godkjent)

Stalfat_200l_UNgodkjent (1).png

Med spuns Ny

Varenummer: 5105

 

Med klemlokk Ny

Varenummer: 5103

 

Stålfat med spuns(brukt)

Varenummer: 5104

 

Stålfat med klemlokk(brukt)

Varenummer: 5102 


Pallekartong for patologi/risikoavfall

Pallekartong_for_patologi_risikoavfall (1).png

Mål 1200 x 800 x 990 mm, passer til Europall.

Varenummer: 5122

 

Innleggsplast til pallekartong (påkrevd) 

Varenummer: 5123


Kvikksølv-oppsamler 

Kvikksolv_oppsamler.png

Kvikksølv absorberes med spesialdesignet skumstoffinnlegg i oppsamleren. Når oppsamleren trykkes ned løsner kvikksølvperlene og går gjennom en perforert separeringsplate. Best egnet for små mengder kvikksølv.

 

Kvikksølv-oppsamler   

Varenummer: 5124

 

Reserve skumstoffinnlegg

Varenummer: 5125 


Emergency kit for større kvikksølvutslipp

Emergency_kit_for_storre_kvikksolvutslipp.png

 For rask og enkel absorbsjon av kvikksølv. Omdanner kvikksølv til amalgam. Avgir ingen gasser etter absorpsjon. Kapasitet 1:1.

 

Emergency kit inneholder:

  • 100 g absorbsjonsmiddel
  • hansker
  • skje
  • børste
  • pasteur
  • pipetter
  • tom tank

 

Type:   

Emergency kit i plastkoffert

Varenummer: 5126

 

Absorbsjonsmiddel refill pack 250 g   

Varenummer: 5127

 

Absorbsjonsmiddel refill pack 1000 g   

Varenummer: 5128

 


Drivstofftanker 

Drivstofftanker.png

Vi tilbyr tanker i alle størrelser, med eller uten pumpe og telleverk. Tankene har oppsamling og tilfredsstiller den nye Tankforskriften som kommer.

 

Varenummer: 390


Miljøcontainere/ Miljøhus

 Miljocontainere.png Miljohus (1).png

Miljøcontainere fra 8 ft. til 20 ft. Avbildet er en 10 ft. Dobbel bunn og lufting. Miljøhus har plass til 4 fat. 

Varenummer: 140130C


 Opal-system

Opalsystem (1).png

Bøttestativ til mellomlagring før levering i Miljøcontainer.

Varenummer: 391

 

Opalsystem2.png

Lokk til merking og sikker lagring av Farlig avfall. (60l. fat er ikke tilgjengelig)

Varenummer: 5201 – 5206

 

Opalsystem3.png

Container til lagring av batterier.

Varenummer: 5207


Mobil Oljeutskiller

Mobil_Oljeutskiller.png

Utskillere fra 6- 9m3 med prøvetakingskumme.

Varenummer: 350


Pallebur til EE-avfall

Pallebur_til_EEavfall.png

Bur til oppsamling av mindre EE-produkter.

Varenummer: 399


Kasse til lysstoffrør

Kasse_til_lysstoffror (1).png

Kasse til oppsamling av rette lysstoffrør, 1,8m lang.

Varenummer: 385


Minicontainer på 2,2 m³

Minicontainer_pa_2_2m3.png

Tette containere til småprodukter, maling, metaller. Disse har trucklommer.

Varenummer: 428


Euro paller brukt

Varenummer: 5129


Pallekarmer brukt

Varenummer: 5130


Palle hetter

Varenummer: 5131


Strekkfilm

Varenummer: 5132


Polyesterbånd/strammebånd

Varenummer: 5133


Lås til strammebånd

Varenummer: 5134

 

Børstad hardskum
- Fyller igjen og retter opp

 

Hardskum ekspanderer kontrollert, fyller ut og er trykkfast opp til 35 tonn per m2 etter herding. Det er miljøvennlig, basert på harpiks, ikke brannfarlig og fritt for giftstoffer. Skummet er velegnet til injisering, herder raskt og kan fylle store som små hulrom.

Børstad hardskum kan brukes til alle former for avretting og utfylling. Skummet ekspanderer ikke på samme vis som tradisjonelt byggskum, men fyller ut hulrom og ujevnheter, løfter og støtter opp. Skummet kan brukes til nivellering av gulv og platåer, til retting av terreng etter sig, erosjon og utglidning, og til oppretting og understøtting av VA-rør og andre rørgater. Det kan brukes til alle former for fylling av store og små hulrom. Det løses ikke opp av hydrokarboner eller kjemikalier.