_RUA1214_web-mindre-2 (1).jpg

Farlig avfall

Vi henter farlig avfall, og sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk. Bestill henting av spesialavfall og farlig avfall her.

Børstad transport var tidlig ute med håndtering av farlig avfall, EE- og IKT-avfall. Vi kan ta hånd om hele prosessen; innsamling, transport, lagring, behandling, videresalg og sluttbehandling. Vi sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk.

 

Elektronisk deklarering

Farlig avfall skal kildesorteres, og det skal alltid fylles ut et elektronisk deklarasjonsskjema. Bedriften skal registreres på avfallsdeklarering.no, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med dette. Du kan gi oss en fullmakt, så ordner vi alt det praktiske vedrørende deklarering, og sikrer at gjeldene regler og forskrifter blir fulgt. For mer informasjon om avfallsdeklarering, se vår innføring i det nye systemet her.

 

Vi har lang erfaring

Allerede i 1983, før forskriftene forelå, startet vi med innsamling av miljøfarlig avfall. Vi innehar alle nødvendige konsesjoner fra SFT, Fylkesmannen og Norsas for å drive innsamling, mottak og behandling av risikoavfall. Vi er av Norges ledende bedrifter innenfor dette området.

 

Hva er farlig avfall? 

Farlig avfall defineres som avfall som ikke kan håndteres sammen med restavfall fordi det kan gi alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall er eksempelvis bilbatterier, rester av olje, maling, lakk, løsemidler, andre kjemikalier og asbestholdige materialer.