Farlig avfall


Vi henter farlig avfall, bestill her

Vi har vært en pionér innen arbeidet med håndtering av Farlig avfall, samt EE og IKT-avfall. Vi tar gjerne hånd om hele prosessen – innsamling, lager, behandling, salg og sluttbehandling - for bedriften og sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk.          


Allerede i 1983, før forskriftene forelå, startet vi med innsamling av miljøfarlig avfall. Vi innehar alle nødvendige konsesjoner fra SFT, Fylkesmann og Norsas AS for å drive innsamling, mottak og behandling av Farlig avfall. Vi er en ledende bedrift i Norge i denne bransjen, en stilling som skal beholdes og forsterkes med basis i produktutvikling og kvalitetssikring.

Farlig avfall defineres som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med restavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr (bilbatterier, rester av olje, maling, lakk, løsemidler, andre kjemikalier og asbestholdige materialer).

Farlig avfall skal kildesorteres, og det skal alltid fylles ut deklarasjonsskjema. Papirversjonen blir det slutt på 01.05.2016, og går dermed over til kun elektronisk deklarering. Registrer din bedrift i god tid på avfallsdeklarering.no
For mere informasjon om avfallsdeklarering, se vår innføring i det nye systemet på: borstad.no/elektronisk-deklarering


Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av