Om oss


Børstads Transport AS er et familieselskap grunnlagt i 1942 av Ola Børstad. Grunnlaget for firmaet var tradisjonell gods-, grus/masse- og tømmertransport. Basert på grunnpilarer som yrkesstolthet, tilgjengelighet og grundighet, fikk bedriften snart et godt renommé og fotfeste i lokalmarkedet i etterkrigsårene, og vi vokste i takt med den økte etterspørselen.


Gjennom investeringer i bilparken ble tjenestetilbudet stadig utvidet og utviklet, og i 1973 ble de første tankbilene innkjøpt. De gikk benyttet til fast transport for selskapet OK – som gjennom flere fusjoner og oppkjøp i dag er blitt til Statoil.

I 1983 ble vi et av de første selskapene i Norge som startet innsamling og behandling av farlig avfall fra husholdninger, bedrifter og det offentlige.

Siden 1994 har firmaet kjørt regulær rutetrafikk med vognsett i Linjegods (Schenker) sin regi med flere biler fra og til Trøndelag/Østlandet hver dag. Firmaet har åtte distribusjonsbiler som dekker hele Midt-Norge, både på oppdrags- og rutebasis.

Siden 1999 har vi vært El-returs transportør av kassert elektronikk og hvitevarer (EE-avfall) i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

I mai 2000 ble Børstads Transport AS miljø- og kvalitetssertifisert i samsvar med kravene i henholdsvis NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 900.

Også de senere årene har Børstad Transport AS har hatt en kraftig vekst. Dette har skjedd gjennom volumøkning og oppkjøp. I 2006 kjøpte firmaet Trio Tank og Transportsentralen Stjørdal. Sistnevnte skreddersyr meglertransport verden over ved behov.

I 2014 startet Børstads Transport med fortransport for Felleskjøpet Agri, denne delen av Børstad teller 21 biler og over 30 ansatte.


Vi har i dag til sammen 117 ansatte og bilparken teller 85 enheter.

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av