Elektronisk avfallsdeklarering av farlig avfallSnart forsvinner den gamle avfallsdeklarasjonen på papir. Det er opprettet en elektronisk løsning for deklarering av farlig avfall. Den finner du på avfallsdeklarering.no.
Ved å gi fullmakt til Børstad Transport, kan vi deklarere for din bedrift. Da er du sikker på at gjeldende regler og forskrifter blir fulgt. Du kan også foreta e-deklareringen selv.

Under kan du finne vår presentasjon og veiledning av hvordan din bedrift kan ta i bruk dette:

PowerPiont:  Elektronisk deklarering_web.pptx
PDF: Elektronisk deklarering.pdf

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av