Tanktransport

Vi har følgende biler i transport av gass og drivstoff:

  • 4 tankbiler for distribusjon av flybensin, diesel og olje

  • 5 vognsett for transport av LPG (Propan) 

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av