Opalsystemet


Opalsystemet er et komplett emballasjetilbud for lagring og merking av farlig avfall. Opal reduserer muligheten for avvik og feilsortering. Systemet sørger for lukking, merking og godkjent lagring av avfallet. Fargekodene bidrar til å få orden på arbeidsplassen. Det benyttes standard merking og godkjent emballasje.

Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av