Containertransport

Børstad Transport har stor kapasitet når det gjelder transport av containere basert på kroklift. Våre biler er av nyere dato og benyttes blant annet til transport for Stena, El-retur og RENAS.

 Vi har også et variert utvalg av containere for lagring og transport av farlig avfall, produksjonsavfall og metaller.
Kontakt Info

Børstads Transport AS
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
Vakttelefon: 800 800 75
E-post: borstad@borstad.no 

Levert av